Piekarnie, słodycze

Przy produktach piekarniczych, jak i słodyczach, jednymi z ważniejszych elementów pakowania na maszynach flow-pack są prędkość oraz jakość opakowania. W zależności od produktu istotna jest także szczelność opakowania, ponieważ niektóre produkty (dla przedłużenie świeżości produktu) są pakowane w osłonie gazowej, czyli w zmodyfikowanej atmosferze, zwanej również MAP. Firma Redpack oferuje kilka rozwiązań konstrukcyjnych maszyny, jak i systemów podawania gazu, jakie mogą być zastosowane, oraz rozwiązań, które są częścią zautomatyzowanych linii produkcyjnych.