Mięso, wędliny, kabanosy

Przy produktach mięsnych jednym z ważniejszych elementów pakowania na maszynach flow-pack jest zwrócenie uwagi na szczelność opakowania. Mają na to wpływ zarówno rodzaj folii oraz to, jaki system odcinająco-zgrzewający maszyny jest użyty. Ważną część odgrywa także pakownie w osłonie gazowej, czyli w zmodyfikowanej atmosferze zwanej również MAP. Firma Redpack oferuje kilka rozwiązań konstrukcyjnych maszyny, jak i systemów podawania gazu, jakie mogą być zastosowane.