Zasady bezpieczeństwa maszyn pakujących Redpack

Safety Matters

SAFEcontractor

Maszyny pakujące Redpack są akredytowane przez krajowy program SAFEcontractor , który jest przeznaczony do wsparcia poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa w branży maszyn pakujących.

SafeContractor-Roundel

Program SAFEcontractor dba o utrzymanie wysokich standardów BHP pośród brytyjskich wykonawców. Naszą motywacją do osiągnięcia kryteriów wymaganych do akredytacji przez SAFEcontractor, jest prowadzenie i zwiększanie zaangażowania firmy do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

Akredytacja SAFEcontractor  zwiększa kompetencje firmy i daje możliwości pozyskiwania nowych klientów oraz pokazuje zaangażowanie Redpak w przestrzeganiu zasad bhp.

John Kinge, Dyrektor Departamentu Zarządznia Ryzykiem  w SAFEcontractor, stwierdził że:

,, Pracodawcy nie mogą dłużej ryzykować, zatrudniając wykonawców, którzy nie są w stanie prowadzić zdrową politykę BHP. Przedsiębiorstwa powinny zrozumieć, jak ważne jest właściwe zarządzanie ryzykiem w sposób , jaki to zrobił Redpack. Wysoki standard firmy daje przykład, za którym mam nadzieję, będą podążały inne firmy z  branży ‘’.

W ramach krajowego programu SAFEcontractor, firmy przechodzą proces weryfikacji, który bada zaangażowanie firm w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa  i śledzi  ich działania  w praktyce. Firmy spełniające wysokie standardy bhp, są zawarte w bazie danych, która jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.safecontractor.com.   Pracodawcy-instytucje, które biorą udział w programie SAFEcontractor, mogą uzyskać dostęp do bazy danych, co umożliwia sprawdzenie potencjalnych wykonawców, zanim dojdzie do współpracy. Użytkownicy bazy danych zgadzają się , że powinny  uczestniczyć  w nim tylko firmy, które otrzymały akredytację.

Wytyczne i zharmonizowane normy  Komisji Europejskiej:

Firma Redpack traktuje bardzo poważnie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dlatego maszyny ,,flow -pack’’ i systemy opakowaniowe ,,flow’’ zostały zaprojektowane zgodnie z przyjętymi dyrektywami i normami zharmonizowanymi.

Dyrektywy Komisji Europejskiej:

2006/42/EC,

2006/95/EC,

2004/108/EC.

Normy Zharmonizowane

EN ISO 12100 Cz. 1 i 2:2003 Bezpieczeństwo maszyn – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania Cz. 1: Podstawowa terminologia , metodyka Cz. 2: Zasady techniczne.

ISO 14121 Cz. 1 i 2 – Zasady oceny ryzyka.

ISO 13857:2008  Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa umożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

ISO 13850 Bezpieczeństwo maszyn – Stop awaryjny, Zasady projektowania.

EN 415-3:1999+A – Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Cz.3: Maszyny  formujące, napełniające i zamykające.

ISO 13849-1:2008 – Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem, Cz. 1: Ogólne zasady projektowania.

EN60204-1:2006+A1:2009- Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn  - Część 1: Wymagania ogólne.

EN61000-6-2:2005 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Cz.6-2: Normy ogólne –  Odporność w środowiskach przemysłowych

EN61000-6-4:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Cz. 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych.

 

Instructors recommend to their students that they come to the uwc!

Zainteresowany?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Redpack i oferowanych przez nas produktach, prosimy o kontakt z nami, będziemy szczęśliwi mogąc pomóc twoim pytaniom dotyczącym opakowań.

FORMULARZ KONTAKTOWY > +44 (0)1603 722 280